• Cím: 2083 Solymár, Turista út 43.
  • Telefon: +36 26 361 841
  • Mobil: +36 20 935 8434
  • E-mail: lepo.zoltan@hotmail.com

Kérem tehát, hogy az itt bemutatottak szellemében próbálják megérteni az azon problémákra adandó kielégítő válaszok fontosságát, amit három évtizedes kutatásaim eredményeképpen voltam kénytelen felvetni.

Az egyre súlyosbodó globális problémák hatására ugyanis nem lehet a továbbiakban is oly módon a szőnyeg alá söpörni az utódaink továbbélésének lehetőségével a lehető legszorosabb kapcsolatban álló kérdéseket, mint ahogy azt mindezidáig a világ zöme teszi. És a világ nem azért teszi ezt, mert gonosz, hanem elsősorban azért, mert nem áll módjában a kívánatos mélységben megérteni a valóságot. Még pontosabban a valóság mélyrétegének fontosságát elfeledtette vele azon világkép, amely az utóbbi néhány évszázad folyamán általánossá vált a nyugati civilizáción belül, illetve a nyugati civilizáció globális dominanciája jóvoltából világszerte eluralkodott egy kötelezőnek elfogadott mentalitás. Sajnálatos tény, hogy ez nem elég bátor mást mondani, mint amit a meghatározó, és nem egészen a moralitás csúcsán álló tendenciák vallanak. Ezen tendenciák ugyanakkor egy olyan globális-méretű öngyilkos állapotot idéztek elő, amely civilizációnk jelen irányát fenntarthatatlanná teszi. Ezen öngyilkos állapot meghaladásának kényszere viszont megkívánja a kényes kérdések felvetését is ezen állapottal kapcsolatban, amely nem éppen erkölcsi alapokon jött létre. Vagyis felveti az azon jelen haszonközpontú globális értékrend átalakítását, amely ennek eredményeként szétrombolja az élhető életet biztosítani képes természeti környezetet. Ez tehát annak eredményeként jöhetett létre, hogy az Élet Teljességét nem megfelelőképp figyelembe vevő értékrendünket a környezetre vetítjük. Prof. Carr, az Oxford Egyetem egykori történésze szerint viszont a jó történész csontjaiban a jövő van, hiszen történelem nem múlt, hanem jövő, vagyis olyan értékrend utáni kutatás, amely kiállta az évezredek próbáját. Mivel az 1986-ban Münchenben tartott történelmi hamisítványokkal foglalkozó konferencia megállapítása szerint a nyugati civilizáció kialakulásáról vallott koncepció lényegében olyan egy köbmétert kitevő hamis dokumentumdömpingen alapul, amelyet "Isten akaratából" középkori kolostorokban kreáltak, ennek következtében szükségesnek tűnik tehát fokozott mértékben kutatni azon új értékrend után, amely valójában kiállta az évezredek próbáját. Az ezzel kapcsolatban itt bemutatott munka csak kísérlet. Lehet hogy sok mindenben téved. Ahhoz azonban, hogy meg lehessen vitatni, hogy miben téved és miben van igaza, Önnek is meg kellene ismernie azt. Igen nagy ugyanis annak valószínűsége, hogy a meghatározó történelmi művekben még mindig a "barbár" jelzővel illetett magyarságnak és őseinek sokkal nagyobb szerepe lehetett a nyugati civilizáció megteremtésének folyamatában annál, mint ahogy ezt sokan mindmáig vallják. A nyugati civilizáció jelen válsága viszont megkérdőjelezhetetlen tény. Ugyanakkor ez olyan tény, amely nem tartozik egyedül csak a Nyugatra csupán csak azért, mivel a nyugati civilizáció értékrendje globális mértékben ma még meghatározó. Vagyis az ezen válságból történő kitörés megszervezése úgy a nyugatiak mint a nem-nyugatiak érdekét is szolgálja. Globális érdekről van szó ugyanis. Hiszen ugyanabban a csónakban evezünk, és nem elsősorban a Nyugat, hanem valamennyiünk Föld-űrhajója van végveszélyben.

Szükségesnek tűnik tehát a kényes kérdések őszinte felvetése, amely lehetőséget adhat egy olyan új típusú értékrend megteremtésére, amelynek következtében egy nagyobb fokú globális egyetértés jöhet létre, mint amit a jelen biztosítani képes. Ember-létünk alapkérdéseinek új szempontok szerinti megközelítése elkerülhetetlen, ezért tartom elkerülhetetlennek a még nem eléggé tisztázott kérdések megfelelő mélységű tisztázását.

Bízom tehát megértésükben és várom jelentkezésüket,

Tisztelettel:
Lépő Zoltán SK.
Lépő Zoltán - lepo.zoltan@hotmail.com